Start

Skräddarsydd utbildning GNSS

FOI erbjuder specialanpassade kurser inom GNSS området. Som alternativ till de fasta kurstillfällena på FOI kan våra lärare komma ut till ert företag, ett förmånligt alternativ om många vill följa kursen. Utbildningen kan anpassas för att ERA behov och krav.

 

Alternativ utformning
Kursen kan utformas på tre sätt, 2 dag, 1 dag och ½ dag, där den kortare kursen ger en översikt av området. En dags utbildning ger en mer ingående beskrivning och förklarning av hur satellitnavigeringssystem fungerar. Två dagars utbildningen ger en god förståelse och en mer teoretisk förståelse av satellitnavigeringssystem. 


Kursen ges i tre olika utformningar
2 dagar, totalt 14 lektioner - se kursinnehåll och beskrivning nedan
1 dag, totalt 7 lektioner 
1/2 dag, totalt 4 lektioner 

 
Plats
Utbildningen genomförs antingen i FOI’s lokaler (Linköping, Stockholm (Kista) och Umeå) eller på plats hos ER.

 

Pris
per person och halvdag är 3000 kr. Minsta antal kursdeltagare är 7 st. 

Beskrivning av kursdelar som kan ingå i en tvådagarskurs

 

 • Beskrivning av GLONASS
  GLONASS är den ryska motsvarigheten till GPS och Galileo som ska återställas till full operativ funktion och kommer samtidigt att moderniseras för att förbättra noggrannhet och tillgänglighet. Avsnittet presenterar en översikt för GLONASS och dess tidsplan samt hur systemet kan användas som komplement till GPS. 
 • Beskrivning av Galileo
  Galileo är ett europeiska samarbetes projekt mellan EU och ESA som ska leda till att ett nytt satellitnavigeringssystem byggs upp som beräknas vara fullt operativ runt 2012. Systemet kommer att erbjuda ett flertal nya positioneringstjänster anpassade för användare med olika krav på tillgänglighet och noggrannhet eller andra krav. 
 • Utveckling av GPS
  GPS genomgår en modernisering och utveckling av nya tjänster (nya signaler). Två nya signaler införs L2C och L5 som innebära flera stora fördelar för användarna. På sikt kommer en helt ny GPS version införas som benämns GPSIII. GPSIII kommer att införas runt 2014 för att vara fullt operativ 2020.
 • GPS och tid
  En viktig tillämpning av GPS är för tids- och frekvenssynkronisering av system som tex mobila kommunikationssystem och datanätverk. GPS har hög noggrannhet och är billigare att anskaffa och driva jämfört med andra lösningar och system.
 • GPS och tröghetsnavigering
  Tröghetsnavigeringssystem (TN) har använts under en längre tid och har flera fördelar men även en nackdel med att felet växer obegränsat över tiden. Bra TN system är dyra som därmed ger begränsade möjligheter att praktiskt använda. Utveckling går mot att integrera GPS och TN som har kompletterande egenskaper och ger ett robust system med hög noggrannhet och robusthet. Genom MEMS tekniken utvecklas TN-system som är små och billiga. 
 • System för inomhuspositionering
  Positionering inomhus kan användas för flera olika tillämpningar ett exempel är för positionering av rökdykare. Att erhålla tre dimensionell positionering med hög noggrannhet (meter eller bättre) inomhus är en stor tekniks utmaning. Idag finns inget kommersiellt system som löser detta problem fullt ut. Stor utveckling pågår och produkter kommer att finnas tillgängliga. System bygger på integrering av flera olika sensorer som: GPS, TN, radiobaserad mätning (TDOA), pedometer, altometer, 
 • Testning av GPS-mottagare 
 • GPS användning inom fordonssektorn