Start

Kursanmälan

Tillsättning av deltagarplatser till kursen hanteras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Frågor och intresseanmälningar görs till scada@msb.se.