Start

Kursupplägg

Utbildningen genomförs på FOI i Linköping. På FOI finns en unik miljö som med stöd av MSB har utvecklats under de senaste åren för att kunna användas för studier av säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

 

Kursen omfattar två heldagar och innehåller följande kursmoment:

 

  • Föreläsningar där bakomliggande teori presenteras.
  • Demonstrationer där tekniker och effekter visas på ett pedagogiskt och översiktligt sätt.
  • Laborationer där kursdeltagarna själva med handledning får möjlighet att prova på intrångsmetoder och tekniker.
  • Diskussionspass där kursdeltagarna får diskutera och arbeta med givna scenarier eller frågeställningar.

 

Det ges god möjligheter att diskutera med föreläsare, handledare och övriga kursdeltagare.