Start

Om kursen

Datoriseringen av de system som förser samhället med bränslen, el, värme, vatten och transporter, sker i snabb takt. IT-system integreras så att verksamheten kan göras effektivare, och digitaliseringen underlättar kommunikationen mellan system och användare. Industriella informations- och styrsystem har traditionellt sett varit isolerade och byggt på kommersiell industriell teknik. Gränslandet mellan traditionella IT-system och industriella informations- och styrsystem suddas dock ut allt mer.

 

Dagens styrsystem görs i stigande grad tillgängliga via publika nätverk som Internet och bygger allt oftare på samma teknik som vanliga IT-system, vilken har välkända säkerhetsproblem. Resultatet är en radikalt förändrad riskbild under de senaste tio åren. Störningar i industriella informations- och styrsystem kan inte bara leda till att dyrbar utrustning förstörs, utan även till avbrott i kritiska verksamheter. Det kan medföra omfattande kostnader, och förlorat förtroende, för såväl det enskilda företaget som för samhället i stort.