Läs mer
Start

Lasersäkerhet

Laser har på senare år fått allt större spridning på våra arbetsplatser. I tillämpningar så vitt skilda som mätning, materialbearbetning, sjukvård, underhållning och kommunikation används lasersystem som i många fall utgör en säkerhets- och hälsorisk. 

 

Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med lasersystem på ett säkert sätt.

 

Kursen har vid ett flertal tillfällen hållits både för externa intressenter och för medarbetare vid FOI som förväntas komma i kontakt med lasrar på labb eller i fält. Genomgången kurs har på FOI varit ett krav för att få arbeta med lasersystem.

 

Ur kursinnehållet

 

  • Laser, princip och användning
  • Lasertyper, laserklasser
  • Ögats byggnad och funktion 
  • Ögonskador
  • Skyddsutrustning
  • Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
  • Standarder
  • Gränsvärden och riskavstånd
  • Dämpning och skyddsutrustning
  • Exempel på rutiner och tekniska åtgärder för ökad lasersäkerhet

 

De olika momenten gås igenom i form av föreläsningar, räkneövningar och besök i laserlaboratorium.

 

Nästa kurstillfälle

 

Det utannonserade kurstillfället 3 maj 2017 är tyvärr inställt på grund av för få anmälda deltagare.

 

Vi ber i stället att få hänvisa till nästa ordinarie kurstillfälle under våren 2018 (nytt datum presenteras i början av 2018) eller möjligheten till särskilt anpassade kurser.

 

Anpassad kurs

Finns önskemål om att genomföra kurs på annan plats än FOI i Linköping, kan vi komma och genomföra kursen på plats hos er. Kontakta Johan Öhgren för mer information.

Kontaktperson

Johan Öhgren

Forskningsingenjör

013-378 278