Start

Lasersäkerhet

Laser har på senare år fått allt större spridning på våra arbetsplatser. I tillämpningar så vitt skilda som mätning, materialbearbetning, sjukvård, underhållning och kommunikation används lasersystem som i många fall utgör en säkerhets- och hälsorisk. 

 

Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med lasersystem på ett säkert sätt.

 

Kursen har vid ett flertal tillfällen hållits både för externa intressenter och för medarbetare vid FOI som förväntas komma i kontakt med lasrar på labb eller i fält. Genomgången kurs har på FOI varit ett krav för att få arbeta med lasersystem.

 

Ur kursinnehållet

 

  • Laser, princip och användning
  • Lasertyper, laserklasser
  • Ögats byggnad och funktion 
  • Ögonskador
  • Skyddsutrustning
  • Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
  • Standarder
  • Gränsvärden och riskavstånd
  • Dämpning och skyddsutrustning
  • Exempel på rutiner och tekniska åtgärder för ökad lasersäkerhet

 

De olika momenten gås igenom i form av föreläsningar, räkneövningar och besök i laserlaboratorium.

Se Praktisk information för allmän information samt villkoren för kursen.

 

Nästa kurstillfälle

 Nästa ordinarie kurstillfälle kommer under våren 2019. Nytt datum meddelas i början av 2019.

Boka in dig på kursen på anmälningssidan.

 

Anpassad kurs

Vi har även möjlighet att genomföra kursen på andra platser och vid andra tidpunkter. Kontakta Johan Öhgren för mer information om anpassade kurser.

Kontaktperson

Johan Öhgren

Forskningsingenjör

013-378 278