Läs mer
Start
2000px-DIN_4844-2_Warnung_vor_Laserstrahl_D-W010_s.png

Praktisk information

Målgrupp och förkunskaper
Kursen riktar sig till personal inom industri, universitet och högskola, myndigheter och liknande som använder starka lasrar som kan vålla kroppsskada och som behöver kunna handskas med dessa på ett säkert sätt. Grundläggande kunskaper i teknik, fysik och matematik är tillräckligt; kursen tar upp alla begrepp som behövs.

 

Nästa kurstillfälle
Tisdagen den 5 juni.

 

Plats
Utbildningen genomförs i FOI:s lokaler i Linköping.

 

Tider
Kursen startar klockan 9.30.
Kursen slutar klockan 16.30.

 

Inpassering
Inpassering via FOI:s reception från klockan 9.10.
Medtag godkänd legitimation, till exempel svenskt körkort.

 

Personuppgifter/medborgarskap
I anmälan ber vi om ditt personnummer och huruvida du har svenskt medborgarskap eller inte. Detta görs enbart för att administrera inpasseringen till FOI:s lokaler. Även personer som inte innehar svenskt medborgarskap kan i de flesta fall besöka FOI:s lokaler, men processen är då något mer omfattande. Anmäl dig därför gärna i extra god tid till kursen om du saknar svenskt medborgarskap.

 

Förtäring
Lunch ingår, därtill kaffe och tilltugg under pauserna.

 

Kursmaterial
En pärm med allt presentationsmaterial i tryckt form delas ut till deltagarna under kursen.

 

Pris
6 900 kr/person

 

Bokningsvillkor – Anmälan och avbokning

 

  • Bokningen blir bindande tre veckor före kursdatum. Vid avbokning efter denna tidpunkt kommer full kursavgift att debiteras. Bokad kursplats kan dock överlåtas på annan person om så önskas.
  • Kursen kan komma att ställas in från FOI:s sida om antalet anmälda blir för få. Meddelande om eventuellt inställd kurs lämnas senast två veckor före kursdatum.
  • Boka in dig på kursen på anmälningssidan. För att boka en hel grupp kontakta Johan Öhgren.

 

 

 Kurstillfällen


 Sista anmälningsdag


Tisdagen den 5 juni 2018.

Tisdagen den 29 maj.

 

Kontaktperson

Johan Öhgren

Forskningsingenjör

013-378 278