Start

Militär GPS

FOI erbjuder utbildning kring militär GPS som omfattar militär användning av GPS, Försvarsmaktens riktlinjer, NAVWAR koncept (NATO standard), systembeskrivning, militära GPS-mottagare, felkällor, störning, störskydd och anskaffningsprocess (FMS).

Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för tekniken på systemnivå och den militära användningen av GPS. Genom utbildning kan effekten av den egna användningen av militär GPS ökas, samt risker och sårbarhet minskas.


Ladda ner kursbeskrivning (PDF)PDF