Start

Beskrivning av NAVWAR konceptet

Ett koncept kallat Navigation Warfare (NAVWAR), navigationskrigsföring, har utvecklats i USA som beskriver användningen av GPS i ett större perspektiv. Begreppet Navigation Warfare används inom NATO. Navigation Warfare kan sammanfattas med att effekten av den egna användningen av GPS ska maximeras samtidigt som den fientliga användningen av GPS minimeras och helst helt förhindras utan att påverka den civila användare utanför operationsområdet. NATO:s definition av NAVWAR (STANAG 4621):

 

“NAVWAR is defined as preventing the hostile use of Positioning, Navigation and Timing information while protecting the unimpeded use of the information by NATO forces and preserving peaceful use of this information outside the area of operations" 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En viktig och central del av konceptet är att använda störskyddssystem för att minska effekten av fientlig störning. Det finns flera tillämpningar där beroendet av militär GPS är omfattande, t ex precisionsvapen och flygplan, vilket medför att kravet på störskydd är stort och det krävs externa störskyddssystem för att uppnå detta. Ett flertal störskyddssystem har utvecklats och används idag militärt operativt. 

Genom att störa och förhindra fientlig användning av GPS ska de egna förbanden skyddas. Detta kan exempelvis vara mot enkla förarlösa flygande farkoster med sprängmedel som navigerar med hjälp av ett enkelt GPS-baserat system. För att konceptet Navigation Warfare ska kunna genomföras i sin helhet krävs användning av den nya militära signalen (m-kod). Militär GPS beskrivs i referens