Start

Kursens utformning

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar och demonstrationer. Detta för att ge en ökad förståelse och tydliggöra effekter som kan uppstå vid användning av militär GPS. Ett tryckt kompendium bestående av OH-bilder med förklarande text delas ut till kursdeltagarna. 


Kursdelar:

 

  • Inledning
  • Grundprincip GNSS
  • GPS-mottagare
  • Felkällor och korrigeringar
  • Hotbild mot GPS
  • Militär GPS 
  • Störskydd av militära GPS-mottagare
  • Navigationssystem