Start

Om kursen

Satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, ger position, hastighet och tid med stor noggrannhet och hög tillgänglighet under typiska förhållanden. Systemen har stora fördelar jämfört med traditionella navigeringssystem, som t ex tröghetsnavigeringssystem. Den militära användningen av GPS är idag omfattande och ökar kontinuerligt. Försvarsmakten är idag en ackrediterad och godkänd användare av militär GPS. Anskaffning pågår via särskild process FMS - Foreign Military Sales. Försvarsmakten har riktlinjer som reglerar hur GNSS skall nyttjas och anskaffas. Den stora nackdelen med civil GPS är sårbarheten mot störning. En GPS-mottagare kan störas ut, blockeras, på stora avstånd. Militär GPS är robustare mot störning jämfört med civil GPS men fortfarande kan en militär GPS-mottagare störas ut. Det effektiva störavståndet för en militär GPS-mottagare är dock betydligt kortare jämfört med en civil GPS-mottagare.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ett flertal företag som säljer militärt anpassade störsändare mot GPS och GLONASS. Med rudimentär elektronikkunskap är det möjligt att konstruera en GPS störsändare och komponenterna kan köpas på den civila marknaden. På Internet kan man ladda ner ett flertal utförliga beskrivningar med tillhörande kopplingsscheman på GPS-störsändare. I några diskussionsforum på Internet resoneras det om var, när och hur GPS ska störas för att erhålla störst effekt. 

Under andra Irakkriget utsattes militär GPS för störning, vilket har bekräftats av US DoD. GPS-störsändare placerades på torn runt Bagdad som skydd mot precisionsstyrda vapen som använder GPS. Vilken effekt som störsändarna hade på den amerikanska militära operationen framgår inte. Enligt US DoD kunde GPS-störsändarna lokaliseras för att därefter förstöras. I internationella operationer förutsätter amerikanska och brittiska försvarsmakterna att de kommer att utsättas för fientlig störning av GPS. Svenska militära förband deltar i flera internationella operationer tillsammans med amerikanska och brittiska förband.

Slutsatsen är att tillgängligheten på GPS störsändare är stor och inte utgör någon begränsning för en antagonist eller organisation som vill genomföra en störattack. Hotbilden mot den militära användningen av GPS har markant ökat de senaste åren i takt med att användningen av GPS har ökat kraftigt.

Genom förståelse av fördelarna och nackdelarna med satellitbaserade navigeringssystem och militär GPS kan dessa använda och utnyttjas på bästa sätt.