Start

Optronik

FOI erbjuder utbildningar inom elektrooptiska system/optronik baserade på vår breda kompetens. Vi har ingen lista med färdiga kurser inom det här området (förutom lasersäkerhetskursen) utan tar fram skräddarsydda kurser efter kundens önskemål.

Kontaktperson

Johan Öhgren

Forskningsingenjör

013-378 278