Läs mer
Start

Optronik

FOI erbjuder utbildningar inom elektrooptiska system/optronik baserade på vår breda kompetens. Vi har ingen lista med färdiga kurser inom det här området utan tar fram skräddarsydda kurser efter kundens önskemål.

Kontaktperson

Johan Öhgren

Forskningsingenjör

013-378 278