Odling på agarplatta

 Life Science

FOI är specialiserade på att lösa komplexa frågeställningar med hjälp av tvärvetenskapliga tekniker. Vi kan stödja och effektivisera forskning och utveckling med våra erkända expertkunskaper inom bioteknik och life science. FOI har de QA/QC-program som krävs för kvalitetssäkring samt kvalitetskontroll.

lab.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Söker ni en partner som kan hjälpa er med forskning och utveckling i en tidig fas?

Bland våra kunder finns såväl större internationella företag som små och medelstora företag, till exempel läkemedelsbolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. FOI har en unik profil med forskningsgrupper som tillsammans täcker in ett stort område inom life science, inklusive alla delar i läkemedelsutvecklingens tidiga skede.

 

Inom följande områden har FOI intern forskningskapacitet:

  • Syntes av bioaktiva ämnen
  • Kemometri och beräkningskemi 
  • Proteinkarakterisering och assayutveckling 
  • Stukturbestämning samt modellering av makromolekyler 
  • Analytisk kompetens för kvalitativa och kvantitativa analyser 
  • Infektionsmodeller för preklinisk utvärdering in vivo av antimikrobiella föreningar samt vaccin 
  • Modeller för lungeffekt
  • Modell för luftvägskontraktion (ex vivo)
  • Modell för studier av lungceller (in vitro) 
  • Hudpenetrationsmodell