Ett första steg mot informations- och cybersäkerhetsrelaterade analyser i nationell risk- och förmågebedömning

Authors:

  • Ester Veibäck
  • Fredrik Malmberg Andersson
  • Lars Westerdahl

Publish date: 2014-06-24

Report number: FOI MEMO 4936

Pages: 27

Written in: Swedish