Krigsorganisering och resursförstärkning i det civila försvaret

Authors:

  • Ann Ödlund
  • Fredrik Lindgren

Publish date: 2014-12-16

Report number: FOI MEMO 5202

Pages: 48

Written in: Swedish