Svaveldimma över Sverige från vulkanutbrott på Island – en analys inom Nationell risk- och förmågebedömning

Authors:

  • Ester Veibäck
  • Karin Mossberg Sonnek
  • Tomas Mårtensson

Publish date: 2014-11-18

Report number: FOI MEMO 5087

Pages: 36

Written in: Swedish

Share page on social media