Livsmedelsförsörjning efter radioaktivt nedfall - Fem limpor och en hel befolkning

Authors:

  • Niklas Brännström
  • Torbjörn Nylén
  • Henrik Ramebäck

Publish date: 2017-11-07

Report number: FOI MEMO 6177

Pages: 4

Written in: Swedish