Kinas politiska prioriteringar: militär-civil fusion och konsekvenser för Sverige

Authors:

  • Jerker Hellström

Publish date: 2019-01-21

Report number: FOI Memo 6649

Pages: 3

Written in: Swedish

Research areas:

  • Säkerhetspolitik

Share page on social media