Sveriges totalförsvar, globala trender och nya utmaningar

Authors:

  • Samuel Bergenwall och Carina Gunnarson

Publish date: 2019-06-03

Report number: FOI Memo 6738

Pages: 4

Written in: Swedish