Att skapa engagemang och förmåga för totalförsvaret

Authors:

  • Bengt Johansson

Publish date: 2019-08-21

Report number: FOI Memo 6741

Pages: 4

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt