Delad sensordata förbättrar hantering av kriser, terrorism och höjd beredskap

Authors:

  • Maria Andersson, David Lindgren, Peter Nilsson, Åsa Berglund och Ola Svenonius

Publish date: 2019-08-21

Report number: FOI Memo 6743

Pages: 4

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt