Vem levererar om kriget kommer? - Om näringslivet, försörjningsberedskapen och framtidens totalförsvar

Authors:

  • Jenny Ingemarsdotter och Jenny Lundén

Publish date: 2019-08-21

Report number: FOI Memo 6745

Pages: 4

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt

Share page on social media