Syntetisk biologi – möjligheter och utmaningar för totalförsvaret

Authors:

  • Fredrik Ekström, Jonas Näslund och Per Stenberg

Publish date: 2019-08-21

Report number: FOI Memo 6746

Pages: 4

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt

Share page on social media