Så kan vi skydda Sveriges säkerhetskänsliga it-tjänster

Authors:

  • Anders Elfving och Anton Dahlmark, Fortifikationsverket

Publish date: 2019-08-21

Report number: FOI Memo 6751

Pages: 4

Written in: Swedish