Kinas militära modernisering - utvecklingen av PLA:s militära materiel

Authors:

  • Per Olsson

Publish date: 2019-06-25

Report number: FOI Memo 6776

Pages: 24

Written in: Swedish

Research areas:

  • Försvarsekonomi
  • Säkerhetspolitik

Share page on social media