Verklighet och simulering i ett - Live Virtual Constructive (LVC) för effektiv flygträning

Authors:

  • Rogier Woltjer
  • Henrik Artman
  • Robert Ramberg

Publish date: 2019-08-27

Report number: FOI Memo 6821

Pages: 1

Written in: Swedish

Research areas:

  • Flygsystem- och rymdfrågor

Share page on social media