Utlåtande om förpackningens inverkan på lagringsbeständigheten hos kalciumhypoklorit

Authors:

  • Kristina Arnoldsson

Publish date: 2019-11-07

Report number: FOI Memo 6886

Pages: 2

Written in: Swedish