Seminarium som redovisar hur små RPA:er detekteras av fientligt luftvärn

Authors:

  • Fredrik Näsström

Publish date: 2019-12-06

Report number: FOI Memo 6915

Pages: 1

Written in: Swedish

Research areas:

  • Sensorer och signaturanpassning