Det digitala hatets karaktär. En studie av hat mot kvinnor och män i utsatta yrkesgrupper

Authors:

  • Johan Fernquist
  • Lisa Kaati
  • Katie Asplund Cohen
  • Hannah Pollack Sarnecki
  • Björn Pelzer
  • Nazar Akrami
  • Stina Lindberg

Publish date: 2020-12-16

Report number: FOI Memo 7429

Pages: 12

Written in: Swedish