Framtagning av nytt similiämne för senapsgas (HD)

Authors:

  • Trogen Lars
  • Andersson Gustav
  • Berglund Tage
  • Edvinsson Åsa
  • Nyholm Sune

Publish date: 2002-01-01

Report number: FOI-R--0478--SE

Pages: 36

Written in: Swedish

Share page on social media