Förstudie. Kan prestanda för retrokommunikationssystem förbättras genom att använda traditionella radiosystemtekniker?

Authors:

  • Rantakokko Jouni

Publish date: 2005-01-01

Report number: FOI-R--1883--SE

Pages: 30

Written in: Swedish

Share page on social media