Förstudie införande av GM-VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter - Metod och teknikutveckling VV & A 2011

Authors:

  • Constantinos Giannoulis
  • Jan Tegnér
  • Farzad Kamrani

Publish date: 2012-04-13

Report number: FOI-R--3431--SE

Pages: 31

Written in: Swedish

Share page on social media