Effektiv materielförsöjning - ett incitamentsperspektiv på materielförsörjningen

Authors:

  • Peter Nordlund
  • Peter Bäckström
  • Mattias Johansson

Publish date: 2015-03-06

Report number: FOI-R--4063--SE

Pages: 106

Written in: Swedish

Share page on social media