Kalibrering av FOIs mobila system för mätning av radioaktiv kontamination i människa

Authors:

  • Göran Ågren
  • Micael Granström
  • Jalil Bahar Gogani
  • Erik Johansson

Publish date: 2016-05-09

Report number: FOI-R--4162--SE

Pages: 20

Written in: Swedish

Share page on social media