• Svårt att nå nya nedrustnings­avtal
  Kärnvapenrustning har under flera decennier kontrollerats genom avtal mellan kärnvapenstaterna, främst USA och Sovjetunionen/Ryssland. FOI har studerat vilka förutsättningar som krävs för att nya sådana avtal ska bli verklighet, och om det skulle vara möjligt idag. Slutsatsen är att det just nu är tveksamt att några ytterligare avtal kommer att slutas, förutom de som redan är i kraft.
  Läs mer

 • Brandsoldater
  Kemiska händelser vid höjd beredskap – en utmaning för räddnings­tjänsten
  Vid höjd beredskap får räddningstjänsten särskilda uppgifter. Men kommunernas planering för räddningstjänst under höjd beredskap har legat på is under flera år. Som stöd till kommunerna tar FOI fram underlag med tänkbara scenarier.
  Läs mer

 • ”Ryssland är gynnade av att kunna använda Belarus som ett ombud”
  Avsnitt 34 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Belarus och Rysslands unionsstatsprogram samt president Lukasjenkos framtid.
  Läs mer

 • Teknik från FOI ska till Tjernobyl
  FOI:s unika kompetens som rör mätningar av luftburen radioaktivitet kan snart komma Tjernobyl till nytta. Genom mätningar av ädelgasen xenon, en teknik som ursprungligen utvecklats för att upptäcka kärnvapenprov, ska bränslet i den havererade reaktorn övervakas för att ytterligare öka säkerheten vid anläggningen.
  Läs mer

 • Både sårbarheter och nyttor med smarta städer
  Allt fler svenska kommuner vill bli "smarta" genom att dra nytta av digitaliseringen. Förhoppningen är effektivare verksamheter och sparade pengar. Men den tekniska utvecklingen kan också vara förenad med sårbarheter. En rapport från FOI har kartlagt dessa.
  Läs mer

 • Forskning för optimal träning av explosiv­ämnessökande hundar
  I den här videon visas ett försök med hundförare och hundar från Försvarsmakten och Polismyndigheten som söker explosivämnen. Försöket ingår i ett projekt lett av Polismyndigheten tillsammans med FOI och Försvarsmakten.
  Läs mer

 • Östersjöländer kämpar för amerikanskt engagemang
  USA:s säkerhetspolitiska intresse riktas alltmer mot Asien och Trumps presidentperiod präglades av dispyter med Europa. Därför är länderna i Östersjöregionen oroliga för ett minskat amerikanskt engagemang och går i större utsträckning amerikanska krav till mötes. Samtidigt vill Europa inte dras in i nya stormaktskonflikter. Forskare från FOI reder ut situationen i rapporten Transatlantiskt tvivel .
  Läs mer

 • Återetablering av regementen: ”Alla önskar att det gick snabbare”
  Avsnitt 33 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om varför det tar så lång tid att återetablera regementen i Sverige.
  Läs mer

 • Ryssland och Belarus närmare en union
  Rysslands och Belarus presidenter förväntas underteckna ett paket med så kallade unionsstatsprogram, vilka syftar till att fördjupa ländernas samarbete inom ramen för en gemensam unionsstat. FOI-rapporten Endgame Belarus? Union State Integration under Pressure reder ut vad det skulle betyda.
  Läs mer

 • FOI utreder risker i transport­systemen
  I takt med ökade privatiseringar och digitalisering kan det bli lättare att störa eller sabotera det svenska transportsystemet, inte minst som del i en gråzonsproblematik. FOI har på uppdrag av Trafikverket genomfört en studie kring risker och hur de kan bemötas.
  Läs mer

 • Difficult to reach new disarmament agreements
  For several decades, nuclear weapons have been controlled by agreements between the nuclear-weapons states, mainly the United States and the Soviet Union/Russia. FOI has studied the conditions that would be required to achieve such agreements and whether this would be possible today. The conclusion is that it is doubtful that any further agreements than those already in force will be reached.
  Läs mer

 • Technology from FOI to go to Chernobyl
  FOI’s unique expertise in measuring airborne radioactivity may soon benefit Chernobyl. Using measurements of the noble gas, xenon, a technology originally developed to detect nuclear weapons tests, the fuel in the wrecked reactor will be monitored to further increase the safety at the plant.
  Läs mer

 • Russia and Belarus closer to a union
  Russia and Belarus’s presidents are expected to sign a package of so-called union state programmes. These aim to deepen cooperation between the two countries within the frame of a common union state. The FOI report, Endgame Belarus? Union State Integration Under Pressure , explains what that would mean.
  Läs mer

 • Pursuit of strategies to expose fabricated media
  It is becoming increasingly easy to create fake images, texts and videos that are so realistic that they are difficult to distinguish from reality. There is a growing risk that the technology is being misused by malicious actors. The FOI report, Detection of Fabricated Media , surveys how fake media can be detected.
  Läs mer

 • Quantum radar draws ever closer
  Quantum radar provides a better image of an object, at the same time as it reduces the risk that the operator or platform doing the spotting will be detected. FOI is following developments on behalf of the Swedish Ministry of Defence.
  Läs mer

 • Russian research investments in AI and autonomous vehicles
  A high degree of state control, cutting-edge investments in AI and robotics and close connection to the battlefields in Syria and Ukraine. These are some of the lessons learned from a study of Russian military research presented in the report Russia’s Military R&D Infrastructure – A Primer.
  Läs mer

 • Russia’s military a willing tool of Putin’s foreign policy
  The Russian military is today loyal to the political leadership. But it can quickly become an independent player in Russian foreign policy. This is the conclusion of an FOI report that provides an overview of scientific literature on the military’s role in Russia’s foreign policy.
  Läs mer

 • FOI condemns Russian sanctions against one of FOI’s researchers
  FOI has received information that one of our colleagues has been sanctioned by Russia, along with seven other EU citizens.
  Läs mer

 • A peace project that can be a Swedish challenge
  EU aims to have a more active role in world politics. The European Peace Facility (EPF) will make it easier to provide support to the armed forces of the partner countries. But the EPF may run counter to the Swedish view of arms exports and force a Swedish “constructive abstention” within EU cooperation.
  Läs mer

 • Russia’s Baltic Fleet has one foot on land
  The changed security policy situation in the Baltic Sea has led the Russian Baltic Fleet to strengthen its forces in Kaliningrad. This is shown in a report from FOI.
  “During the last five years, the Baltic Fleet’s modernisation has primarily focused on its land-based capabilities. It is remarkable that the task of defending Kaliningrad is so great,” says Jonas Kjellén, a researcher at FOI and author of the report, The Russian Baltic Fleet .

  Läs mer