• 2020-09-28
  Uppkopplad värld också sårbar
  Om det är viktigt att någonting fungerar i precis alla situationer kan det vara klokt att ha flera alternativ än enbart digitala lösningar. Till exempel är det en bra idé att kombinera digitala dörrlås med manuella. Det rådet ger Peter Stenumgaard som bland annat forskar kring hur elektromagnetisk kompatibilitet påverkas av att fler och fler saker får internetuppkoppling.
  Läs mer
 • 2020-09-22
  ”Du kommer aldrig att hitta kärleken”
  Incelkulturen handlar avsnitt 15 av FOI:s podcast Rapporterat om. Två experter berättar mer om den internetbaserade subkulturen där flera män odlar kvinnohat och hämndlystnad till följd av oförmåga att inleda relationer.
  Läs mer
 • 2020-09-15
  FOI bekräftar tyska resultat om novitjok
  På FOI:s CBRN-avdelning i Umeå finns den svenska expertisen för att analysera nervgaser och andra kemiska vapen.
  Läs mer
 • 2020-09-14
  Passiv SAR – radar som ser utan att synas
  FOI bedriver världsledande forskning inom SAR – syntetisk aperturradar. Tekniken kan skapa en lägesbild i mörker som kan visa fientliga aktiviteter. Men SAR kan också användas för att visa på skövling av regnskog.
  Läs mer
 • 2020-09-08
  Sensorsystem utvecklas mot fler smarta funktioner
  Smarta funktioner i sensorsystem är vanliga i nya bilar, till exempel för att reglera hastighet. Forskningen på området går snabbt framåt. FOI undersöker hur spaningsfunktioner i sensorsystem kan bli mer intelligenta, inte minst till stöd för operatörer i det militära.
  Läs mer
 • 2020-08-31
  FOI utvecklar koncept för framtida ledning
  Framtidens operationsmiljöer ser inte ut som gårdagens eller dagens. Det får konsekvenser för hur ledningen av militära operationer måste utformas. FOI utvecklar i samverkan med Försvarshögskolan koncept för ledning av framtida operationer.
  Läs mer
 • 2020-08-21
  Rapporterat-loggan
  EU:s säkerhetspolitiska ambitioner: ”En annan möjlighet är att det leder till nedskärningar”
  Avsnitt 14 av FOI:s podcast Rapporterat går igenom den säkerhetspolitiska utveckling som skett inom EU de senaste åren och kommenterar situationen i Belarus.
  Läs mer
 • 2020-08-17
  AI i fjärrstyrda luftfarkoster kan både hjälpa och stjälpa i kris
  Obemannade luftfartyg med artificiell intelligens kan hjälpa räddningstjänsten att genomföra uppdrag i svåra miljöer. Dock är tekniken sårbar på ett sätt som gör att angripare kan komma åt och manipulera information från farkosterna.
  Läs mer
 • 2020-08-10
  FOI utvecklar beräkningar för spridning av farliga ämnen
  Att simulera spridning av farliga ämnen i stadsmiljö är mycket komplicerat och tar ofta för lång tid vid ett utsläpp. FOI utvecklar nya beräkningsmetoder med stöd av en egenutvecklad mjukvara, i samarbete med svenska myndigheter. EU är en av finansiärerna.
  Läs mer
 • 2020-07-28
  ”Båtfolket kan vara med i en lösning istället för att bara vara ett problem”
  I det trettonde avsnittet av FOI:s podcast Rapporterat handlar det om undervattens­buller och dess påverkan på det marina djurlivet.
  Läs mer
 • 2020-09-15
  FOI confirms German results on Novichok
  Swedish expertise in analysing nerve agents and other chemical weapons is concentrated in FOI’s CBRN Division.
  Läs mer
 • 2020-07-06
  International in-depth analysis of Russian A2/AD capabilities
  If Russia attacks the Baltic region, can it keep NATO reinforcements out by creating a “bubble,” or ex­clusion zone, in the area? FOI invited ten leading military thinkers to contribute chapters to a new report on Russia’s capabilities (technically known as A2/AD) to implement and maintain such a zone. Ten distinct perspectives emerged.
  Läs mer
 • 2020-05-29
  Algeria plays a key role in the security of the region
  Algeria, by surface area the largest country in Africa, shares borders with two conflict hotspots – Libya and the Sahel. A FOI report provides a comprehensive analysis of how the country is dealing with the security challenges emanating from its neighbouring countries.
  Läs mer
 • 2020-05-14
  How disinformation flourishes during health crises
  How do disinformation and misinformation spread during health-related crises? A study conducted by FOI identifies numerous examples, ranging from social media posts undermining official information, to fraud and political influence campaigns.
  Läs mer
 • 2020-04-28
  Arms race in cyberspace
  By using AI, machines can learn to do things that far surpass human capabilities. The technology can be used for both good and bad intentions and an arms race is currently underway between those who want to defend and those who want to attack systems with the help of AI. These are some of the conclusions of a report from FOI.
  Läs mer
 • 2020-04-23
  The Chinese diaspora under surveillance
  The Chinese Communist Party seeks a greater role for China in global politics. This has led to increased pressure on the Chinese diaspora worldwide, both among ethnic Chinese who are loyal to the Communist Party and those in opposition, according to the FOI report, The Chinese Communist Party and the Diaspora.
  Läs mer
 • 2020-02-26
  Iraq moves closer to Iran
  In the ongoing duel between the USA and Iran, there is a risk that Iraq will once again become the battlefield between the two enemies. Moreover, Iran is tightening its grip on Iraq at the USA’s expense. These are among the conclusions of the FOI memo, Iraq moving closer into Iran’s orbit .
  Läs mer
 • 2020-01-20
  Geopolitics loosens the West’s ties
  International politics has become increasingly dramatic in recent years, affecting relations between Western countries. A fresh FOI report highlights the strained transatlantic ties between the USA and EU, with ingredients such as NATO, Brexit, and revanchist states.
  Läs mer
 • 2019-12-10
  Unpacking the buzzword of local ownership
  Local ownership has become a buzzword when discussing capacity-building missions in conflict areas. An FOI report reveals the dilemmas that arise when applying the concept in practice.
  Läs mer
 • 2019-12-03
  Expect Russia to continue throwing its military weight around, not least in Europe
  Compared to a decade ago, Russia has clearly made substantial progress in transforming its military into an efficient fighting force. A new report from FOI forecasts a consolidation of Russian military capability towards 2029, with several implications for international security.
  Läs mer