Avskanning av AI området neuro-symboliskt resonerande - Resultat och kortfattat om metod

Authors:

  • Anna Lindberg
  • Cecilia During
  • Ronnie Johansson
  • Johan Schubert
  • Göran Kindvall
  • Eva Dalberg

Publish date: 2022-02-16

Report number: FOI-R--5224--SE

Pages: 64

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt

Share page on social media