Hundra dagar i EU:s tjänst - förväntningar på utrikestjänstens nya ledarskap

Authors:

  • Anna Sundberg

Publish date: 2015-03-06

Report number: FOI MEMO 5275

Pages: 2

Written in: Swedish