En osäker framtid för investeringsavtalet mellan EU och Kina

Authors:

  • Anna Matheijs

Publish date: 2021-06-18

Report number: FOI Memo 7565

Pages: 4

Written in: Swedish

Research areas:

  • Säkerhetspolitik