KBM förstudie "NBC-händelser som kan komma att hota det civila samhället" : förslag till forskningsprojekt

Authors:

  • Melin Lena
  • Bergman Ronny
  • Liljedahl Birgitta
  • Macellaro Anna
  • Rejnus Lars
  • von Schoenberg Pontus
  • Wirstam Jens

Publish date: 2003-01-01

Report number: FOI-R--0930--SE

Pages: 80

Written in: Swedish