Ett franskt maktskifte med konsekvenser? Fransk utrikes- och säkerhetspolitik under Nicolas Sarkozy

Authors:

 • Anna Sundberg

Publish date: 2008-10-29

Report number: FOI-R--2590--SE

Pages: 96

Written in: Swedish

Keywords:

 • Frankrike
 • Nicolas Sarkozy
 • utrikes- och säkerhetspolitik
 • försvarspolitik
 • EU
 • ESFP
 • NATO
 • transatlantiska länken
 • USA
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Vitboken
 • EU-ordförandeskap

Abstract

Det övergripande syftet med rapporten har varit att mot bakgrund av maktskiftet i Frankrike analysera fransk utrikes- och säkerhetspolitik och att fastställa vilka prioriteringar landet gör idag samt att diskutera huruvida några förändringar kan skönjas. Fokus har lagts på EU och ESFP, USA och Storbritannien samt NATO. I slutsatserna har konsekvenserna och effekterna av den förda politiken diskuteras. Analysen visar att politiken i många avseenden är sig lik trots att det funnits en uttalad reformambition hos den nya ledningen. De förändringar som kunnat konstateras rör snarare retorik, stil och intensitet än innehåll och ideologiska omsvängningar.

Share page on social media