Energi och Säkerhet: Framtidsinriktade Omvärldsanalyser för Försvarsmakten

Authors:

  • Malin Östensson
  • Daniel K Jonsson
  • Roger Magnusson
  • Karl Henrik Dreborg

Publish date: 2009-02-02

Report number: FOI-R--2637--SE

Pages: 184

Written in: Other