Militära perspektiv på energisäkerhet: exempel på strategier och forskning

Authors:

  • Malin Östensson

Publish date: 2009-11-23

Report number: FOI-R--2838--SE

Pages: 63

Written in: Swedish