Att variera framtiden. Diskussion om hur explorativa scenariers byggstenar kan användas i Försvarsmaktens omvärldsanalys

Authors:

  • Daniel Jonsson
  • Hannes Sonnsjö

Publish date: 2012-01-30

Report number: FOI-R--3374--SE

Pages: 89

Written in: Swedish

Share page on social media