Metod- och inventeringsstöd till sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys

Authors:

  • Magnus Winehav
  • Ester Veibäck
  • Lena Molin

Publish date: 2012-11-23

Report number: FOI-R--3516--SE

Pages: 41

Written in: Swedish