Russian machine tool industry - Prospects for a turnaround?

Authors:

  • Tomas Malmlöf

Publish date: 2019-03-01

Report number: FOI-R--4635--SE

Pages: 84

Written in: English

Keywords:

  • Ryssland
  • industriell organisation
  • verktygsmaskinindustri

Abstract

Efter årtionden av försummelser och svag efterfrågan på dess produkter, befinner sig den ryska verktygsmaskinindustrin i en djup kris. Den stora efterfrågan på moderna verktygsmaskiner som ändå föreligger inom den ryska industrin, inte minst inom försvarsindustrin, täcks idag till större delen av import, och Ryssland har kommit att bli världens fjärde största importör av verktygsmaskiner. Den här studien studerar tillståndet inom den ryska verktygsmaskinindustrin i ljuset av de globala utvecklingstrenderna inom denna industribransch. Frågan är om det föreligger några förutsättningar för en återhämtning inom den ryska verktygsmaskinindustrin. Med tanke på dess strategiska betydelse - inte minst för produktion av avancerade militära system - kommer framtidsutsikterna för den inhemska verktygsmaskinindustrin att få konsekvenser för Rysslands förmåga att uppfylla sina geostrategiska och utrikespolitiska mål.