Säkerhetspolitiska aspekter på ökat externt beroende av olja och gas: EU och Kina som exempel

Authors:

  • Alexander Atarodi
  • Jerker Hellström

Publish date: 2009-11-19

Report number: FOI-R--2837--SE

Pages: 40

Written in: Swedish