Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning - en vägledning

Authors:

  • Henrik Carlsen
  • Per Wikman Svahn

Publish date: 2012-01-23

Report number: FOI-R--3393--SE

Pages: 29

Written in: Swedish

Share page on social media