Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning - en vägledning

Författare:

  • Henrik Carlsen
  • Per Wikman Svahn

Publiceringsdatum: 2012-01-23

Rapportnummer: FOI-R--3393--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska