Elnätsföretagens MFK-planering - En studie av elnätsföretagens möjligheter att genomföra manuell förbrukningsfrånkoppling baserad på Styrel

Authors:

  • Ester Veibäck
  • Ann-Sofie Stenerus
  • Georg Fischer
  • Johan Lindgren

Publish date: 2013-12-31

Report number: FOI-R--3797--SE

Pages: 43

Written in: Swedish

Share page on social media