Mikä FOI on - på finska

FOI tekee turvallisempaan maailmaan johtavaa tutkimusta. Siltä kuulostaa visiomme, johon pyrimme kaikessa toiminnassamme. FOI:n, Ruotsin kokonais­maan­puolustuksen tutkimuslaitoksen, toiminta kattaa kaikki maan­puolustuksen ja tur­val­li­suu­den piiriin kuuluvat kysymykset.

Man i skyddskläder och forskare

Teemme turvallisuuspoliittisia analyyseja ja arvioimme erilaisia uhkia. Olemme johtavia vedenalaisessa ja rä­jäh­tei­den tutkimuksessa. Kehitämme päätöksenteon tuki­järjestelmiä sekä järjestelmiä, joissa ihminen, tekniikka ja organisaatio toimivat yhdessä. Tutkimuskenttämme kattaa myös lento-järjestelmät, tietoturvallisuuden, laser- ja muut anturijärjestelmät sekä vaarallisia aineita vastustavan suojan.

Tutkimusta tehdään sekä pitkäkantoisesti osaamista kehittävässä toiminnassa että enemmän osaamista soveltavassa toiminnassa. Silloin tutkimusta, kehitystä ja analyyseja käytetään lähinnä toimeksiantajien ly­hyt­kantoisem­pi­en ongelmien ratkaisemiseen.

FOI tutkii turvallisuutta yhteiskunnan kaikilla tasoilla – kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. FOI:n osaaminen on myös kansainvälisesti kysyttyä, ja johdamme useita EU-hankkeita.

FOI on eräs Euroopan johtavista maanpuolustuksen ja turvallisuuden tutkimuslaitoksista. FOI on Puolustus­ministeriön alaisuudessa toimiva valtion vi­ran­omai­nen, ja suurin osa toiminnan rahoituksesta tulee toimeksiantajilta. Suurimpia toimeksiantajiamme ovat Ruotsin puolustus­voimat, Puolustusvoimien materiaalivirasto, Hallituksen kanslia sekä Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomainen, MSB. Saamme myös monia toimeksi­antoja muilta valtion viranomaisilta, kunnilta sekä etupäässä kriisivalmius- ja turvallisuusalalla toimivilta yrityksiltä.

Laitoksessa työskentelee noin 1 000 henkilöä. Noin 800 heistä ovat akateemisen tason tutkijoita. Laitoksessa työskentelee sekä fyysikoita, kemistejä, siviili-insinöörejä, matemaatikkoja että filosofeja tutkimuksen, metodi- ja teknologisen kehityksen, analyysien ja selvitysten parissa.

FOI:n tutkimusraportit ovat luettavissa ruotsin ja joissakin tapauksissa englannin kielellä. Ne voidaan ladata tai tilata sivustolta raportit.

FOI:n yhteystiedot näkyvät sivun alalaidasta riippumatta paikastasi sivulla.

Jos haluat kommentoida verkkosivua, klikkaa sinistä Anna palautetta -painiketta.

Last updated: 2021-04-15