Tre_g-r_i_korridoren.jpg.png

Om FOI

"FOI forskar för en säkrare värld." Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar cirka 920 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Läs mer om hur det är att arbeta på FOI och träffa några medarbetare. Är du intresserad av att jobba på FOI hittar du alla lediga tjänster här.

 

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. 19 procent av våra intäkter kommer från regeringen i form av anslag (2017).

 

Några exempel på vad vi gör

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är våra huvudkunder men vi har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet. Våra uppdragsgivare inom försvarssektorn ställer mycket höga krav på avancerad forskning vilket även kommer andra kunder till nytta. Läs mer om vilka kunder vi har.

 

FOI har experter inom ett stort antal tillämpningsområden som säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Några mer konkreta exempel på vad vi gör är:

  • Skydd mot och detektion av explosivämnen.
  • Läsa undervattenssignaturer från fartyg i bräckta och kustnära vatten.
  • Mäta och skydda vid utsläpp av CBRN-ämnen*. Vi har dessutom ett av Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen.
  • Göra modelleringar av turbulenta flöden, som luftströmmar runt flygplan eller undervattensströmmar.
  • Ta fram metoder och verktyg för att anpassa samhälle till klimatförändringars konsekvenser.
  • Strategiska och säkerhetspolitiska analyser inom ett stort antal geografiska områden, till exempel Asien och Afrika, men även tematiskt som krisberedskap, ekonomi och klimat.
  • Långvarig forskning inom IT-säkerhet och människa-system-interaktion.

 

Internationella samarbeten

FOI har många internationella kontakter, kunder och samarbetspartners bland utländska myndigheter, forskningsinstitut och företag. Inte minst inom EU-finansierad forskning är FOI framgångsrikt. Vi samarbetar med flera utländska partners, både genom bilaterala och multilaterala avtal. Några av de viktigaste är European Defence Agency, EDA, och NATO/PFP samt bilateral samverkan med de nordiska länderna, USA, Kanada och Nederländerna.

 

Nyheter och Press

Genom våra nyheter på webben berättar vi mycket om vad som händer på FOI. Ett sätt att ta del av våra nyheter är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Läs mer om nyhetsbrevet och anmäl dig här. Våra nyheter och övrig pressinformation hittar du här.

 

Kontakta FOI

Alla FOI:s kontaktuppgifter finns samlade här. Välkommen att höra av dig.


*CBRN är en beteckning för kemiska (c), biologiska (b), radiologiska (r) och nukleära (n) ämnen.